Měření kvality elektřiny

Informace od distributora, že kvalita sítě na odběrném místě je vyhovující, však neposkytuje téměř žádnou zprávu o kvalitě na sekundární straně transformátoru, ze které jsou napájena veškerá zařízení v podniku. To je první špatná zpráva.

Kvalita napětí na sekundární straně může být – a ve většině případů i je – zásadně odlišná od kvality na primární straně. Je totiž ovlivňována odběry připojených zařízení. Většina dnešních spotřebičů nejen v průmyslových závodech je nelineární a zavádí do sítě harmonické složky. Stále přibývá řízených pohonů všech výkonů, výkonových regulátorů atd., ale například i zdroje počítačových systémů, datových center či UPS zanášejí do elektrické sítě závodu velké množství rušení. Odběry moderních technologií jsou velmi dynamické a vytvářejí kolísání napětí, napěťové poklesy a překmity i impulzní špičky. 

Máte pochybnosti o kvalitě elektrické energie od Vašeho distributora? Často Vám odcházejí spotřebiče nebo žárovky?

Nabízíme dlouhodobý monitoring elektrické energie přímo na přívodu připojeného objektu. Změříme výkyvy napětí ve všech fází, proudové spotřeby v čase a jejich rovnoměrné zatížení. Výsledkem zpracujeme výsledný protokol a navrhneme řešení daného problému.

Nezávazná poptávka

ELINCHOCEN.CZ 2020 © Designed by WebLeaders.cz