Hromosvody

Proč instalovat hromosvody?

V rodinných domech a firmách se nachází velké množství elektrospotřebičů a elektroniky, které jsou citlivé na přepětí. Proto doporučujeme montáž hromosvodů a všech stupňů přepěťových ochran, které Vám zabezpečí nejen majetek.

K ochraně před bleskem a jeho následky, jako požár, úrazy způsobené průchodem bleskového proudu, je nutné mít v pořádku celou hromosvodní soustavu.

 • hromosvody chrání Váš majetek
 • za instalaci hromosvodu zaplatíte mnohem měně než za vzniklé následky blesku
 • montáž hromosvodů ukládají předpisy

Co vše Vám zajistíme?

 • proměření parametrů
 • vypracování projektové dokumentace
 • vypracování rozpočtu
 • dodávku materiálu – nerezová ocel, pozinkována ocel, slitina hliníku, měď
 • montáž hromosvodné soustavy
 • uzemňovací soustavu včetně výkopových prací pro hromosvod
 • přepěťovou ochranu
 • výchozí revizi hromosvodu
 • periodickou revizi hromosvodu
 • mimořádnou revizi hromosvodu
 • opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav

Rozdělení hromosvodu:

 • jímací zařízení – zachycující blesk (vodiče, tyče, mříže)
 • svody – které tvoří vodivé spojení od jímacího zařízení k uzemnění, přičemž každý svod má být připojen k vlastnímu zemniči
 • uzemnění – zajišťující svod výboje do země, je tvořeno zemniči různého tvaru – tyče, desky, pásky

Nezávazná poptávka

ELINCHOCEN.CZ 2020 © Designed by WebLeaders.cz